kontakt

Formaliny - BIOGNOST

Utrwalanie jest jednym z najważniejszych etapów obróbki tkanek. Zapobiega degradacji i rozkładowi tkanki. Zachowanie właściwości tkanki jest ważne dla wykrywania zmian morfologicznych i patologicznych w próbkach tkanek.

TYP Opis szczegółowy
4% NB Formaldehyd
FNB4
10% obojętny buforowany i stabilizowany roztwór formaliny
 37% Formaldehyd
F37H
100% roztwór formaliny stabilny w niskich temperaturach
BioFix GL
BFGL
Substytut formaliny – utrwalacz na bazie glioksalu do stosowania w histologii
Bouin’s solution
BOU-OT
Wodny roztwór kwasu pikrynowego, formaldehydu i kwasu octowego
do utrwalania tkanek.

Pliki do pobrania