kontakt

Eozyny - BIOGNOST

Roztwory eozyny Y (żółtawa eozyna) są powszechnie stosowane jako barwnik kontrastowy do hematoksyliny w standardowej histologicznej metodzie barwienia HE. Eozyna Y jest barwnikiem anionowym, który barwi zasady
składniki komórkowe (takie jak cytoplazma, kolagen, włókna mięśniowe i erytrocyty) jaskrawoczerwono.

TYP Opis szczegółowy
Eozyna Y – Wodna
EOY
Wodne roztwory eozyny Y do barwienia kontrastowego cytoplazmy.
warianty: 0,2%, 0,5%, 1%, 2%
Eozyna Y – Alkoholowa
EOYA
Alkoholowe roztwory eozyny Y do barwienia kontrastowego cytoplazmy
warianty: 0,5%, 1%, 2%
Eozyna Contrast
EOYK
Zmodyfikowany alkoholowy roztwór do barwienia kontrastowego cytoplazmy.
Odczynnik zawiera eozynę Y i floksynę B dla wzmocnienia efekt kontrastu.
Eozyna Contrast PLUS
EOYKP
Zmodyfikowany roztwór alkoholowy do intensywnej cytoplazmy barwienie kontrastowe.
Odczynnik zawiera eozynę Y, floksynę B i Barwniki Biebrich Scarlet dla dodatkowego efektu barwienia kontrastowego.
Eozyna Y Instant
EOYI
Mieszanina proszków do przygotowania odczynnika eozynowego w roztworze wodnym lub medium alkoholowym.

Pliki do pobrania